Monday, January 18, 2010

Muhammad Mahdi Akif

Tokoh ini sudah berkecimpung dalam pergerakan Islam, khususnya dalam perjuangan Ikhwanul Muslimin sejak berusia 12 tahun.

Apabila pemimpin Ikhwan, Hassan alBanna mengesyorkan supaya ada di kalangan pemuda Islam yang boleh memberikan latihan fizikal kepada ahli pergerakan itu, Muhammad Akif meninggalkan pengajiannya dalam bidang kejuruteraan untuk menyahut cabaran itu. Sejak itu, bermulalah perjuangannya di barisan hadapan Ikhwanul Muslimin.

Walaupun tidak pernah menjadi tentera, beliau bersama belia Mesir lain pernah berjuang menentang tentera British di Terusan Suez pada 1951 dan berjuang menentang penubuhan sebuah kerajaan Yahudi di Palestin. Selepas perang tamat, beliau kembali melatih belia tahan lasak Ikhwan.

Oleh kerana terlalu gerun pada perjuangan Ikhwanul Muslimin, pada 1954, tujuh pemimpin utama Ikhwan termasuk Muhammad Akif, ditahan dan dijatuhkan hukuman mati. Ini termasuk pemikir Islam terkemuka, Abdul Kadir Audah. Enam pemimpin diseksa, digantung dan dibunuh. Beliau ialah pemimpin ketujuh yang disenaraikan oleh regim Jamal Nasser untuk dibunuh. Pada perkiraannya, saat untuk syahid sudah sampai. Bagaimanapun, datang perintah supaya hukuman itu dibatalkan. Kerajaan Naseer mengubah fikiran suapaya hukuman itu dibatalkan. Kerajaan Nasser mengubah fikiran kerana desakan daripada negara Islam lain ketika itu.

Walaupun terselamat daripada tali gantung, Muhammad Akif terpaksa menghabiskan usia mudanya dalam penjara sehingga dibebaskan pada 1974 oleh kerajaan Anwar Sadat.

Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq dilahirkan pada tahun 1915 di Mesir. Ia merupakan salah seorang ulama al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di fakultas syari’ah. Kesibukannya dengan dunia fiqih melebihi apa yang pernah diperbuat para ulama al-Azhar yang lainnya. Ia mulai menekuni dunia tulis-menulis melalui beberapa majalah yang eksis waktu itu, seperti majalah mingguan ‘al-Ikhwan al-Muslimun’. Di majalah ini, ia menulis artikel ringkas mengenai ‘Fiqih Thaharah.’ Dalam penyajiannya beliau berpedoman pada buku-buku fiqih hadits yang menitikberatkan pada masalah hukum seperti kitab Subulussalam karya ash-Shan’ani, Syarah Bulughul Maram karya Ibn Hajar, Nailul Awthar karya asy-Syaukani dan lainnya.


Sayyid mengambil metode yang membuang jauh-jauh fanatisme madzhab tetapi tidak menjelek-jelekkannya. Ia berpegang kepada dalil-dalil dari Kitabullah, as-Sunnah dan Ijma’, mempermudah gaya bahasa tulisannya untuk pembaca, menghindari istilah-istilah yang runyam, tidak memperlebar dalam mengemukakan ta’lil (alasan-alasan hukum), lebih cenderung untuk memudahkan dan mempraktiskannya demi kepentingan umat agar mereka cinta agama dan menerimanya. Beliau juga antusias untuk menjelaskan hikmah dari pembebanan syari’at (taklif) dengan meneladani al-Qur’an dalam memberikan alasan hukum.

Contoh Peribadi dan Akhlak

Sayyid Sabiq merupakan seorang yang menjadi contoh dalam peribadi dan akhlak. Beliau bukan sahaja berilmu, bahkan mempunyai budi pekerti yang mulia dan pandai menjaga perhubungan yang baik sesama manusia. Sifatnya yang suka berjenaka, lemah lembut dan menghormati orang lain walaupun dengan kanak-kanak membuatkan beliau disenangi oleh segenap lapisan masyarakat.

Kegiatan Dakwah

Sayyid Sabiq merupakan seorang yang banyak mengembara untuk men-yampaikan dakwah. Banyak negara yang dilawatinya termasuk Indonesia, United Kingdom, negara-negara bekas Kesatuan Soviet Union dan seluruh negara Arab. Beliau meninggalkan kesan yang mendalam pada setiap negara yang diziarahinya.

Sayyid Sabiq turut membuka kelas-kelas pengajian di rumahnya. Pada setiap hari Ahad dikhaskan untuk kaum wanita dan orang yang sudah berumahtangga. Manakala kelas untuk lelaki diadakan pada setiap hari minggu. Malam Khamis merupakan malam yang dinanti-nantikan oleh semua ahli jemaah yang bersolat Isya’ di Masjid ‘lbadur-Rahman, Akhir Mahattoh, Haiyu Sabie’ kerana pada malam itu dikhususkan untuk pengajian yang dikendalikan oleh Sayyid Sabiq. Dalam majlis ilmu itu, beliau banyak memberi fatwa dan menjawab persoalan yang berbangkit tentang Islam. Pelajar luar negara juga tidak ketinggalan mengikuti majlis ilmu yang berkat itu walaupun Sayyid Sabiq sering menggunakan Bahasa Arab Ammi (lahjah arab tempatan).

Antara contoh kegigihannya dalam menyampaikan dakwah, diceritakan bahawa ketika beliau berada dalam penjara, dengan berpijak di atas baldi-baldi yang telah disusun dalam bilik penjara untuk dijadikan mimbar disebabkan oleh tubuh beliau yang kecil dan kurus, beliau dengan lantang dan bersemangat menerangkan hukum fiqh dan agama terhadap tahanan-tahanan politik yang sama-sama ditangkap bersamanya. Pengawal penjara dan askar yang mengawal mereka turut mengikuti kuliah tidak rasmi beliau itu dari luar jaringan besi penjara.

Karyanya

Juz pertama dari kitab beliau yang terkenal “Fiqih Sunnah” diterbitkan pada tahun 40-an di abad 20. Ia merupakan sebuah risalah dalam ukuran kecil dan hanya memuat fiqih thaharah. Pada mukaddimahnya diberi sambutan oleh Imam Hasan al-Banna yang memuji manhaj (metode) Sayyid Sabiq dalam penulisan, cara penyajian yang bagus dan upayanya agar orang mencintai bukunya.

Setelah itu, Sayyid Sabiq terus menulis dan dalam waktu tertentu mengeluarkan juz yang sama ukurannya dengan yang pertama sebagai kelanjutan dari buku sebelumnya hingga akhirnya berhasil diterbitkan 14 juz. Kemudian dijilid menjadi 3 juz besar. Belaiu terus mengarang bukunya itu hingga mencapai selama 20 tahun seperti yang dituturkan salah seorang muridnya, Dr Yusuf al-Qardawi.

Banyak ulama yang memuji buku karangan beliau ini yang dinilai telah memenuhi hajat perpustakaan Islam akan fiqih sunnah yang dikaitkan dengan madzhab fiqih. Karena itu, mayoritas kalangan intelektual yang belum memiliki komitmen pada mazhab tertentu atau fanatik terhadapnya begitu antusias untuk membacanya. Jadilah bukunya tersebut sebagai sumber yang memudahkan mereka untuk merujuknya setiap mengalami kebuntuan dalam beberapa permasalahan fiqih.

Buku itu kini sudah tersebar di seluruh pelosok dunia Islam dan dicetak sebagian orang beberapa kali tanpa seizin pengarangnya. Tetapi, ada kalanya sebagian fanatisan madzhab mengkritik buku Fiqih Sunnah dan menilainya mengajak kepada ‘tidak bermadzhab’ yang pada akhirnya menjadi jembatan menuju ‘ketidak beragamaan.’

Sebagian ulama menilai Sayyid Sabiq bukanlah termasuk penyeru kepada ‘tidak bermazhab’ sekali pun beliau sendiri tidak berkomitmen pada madzhab tertentu. Alasannya, karena beliau tidak pernah mencela madzhab-madzhab fiqih yang ada dan tidak mengingkari keberadaanya.

Sementara sebagian ulama yang lain, mengkritik buku tersebut dan menilai Sayyid Sabiq sebagai orang yang terlalu bebas dan tidak memberikan fiqih perbandingan sebagaimana mestinya di dalam mendiskusikan dalil-dalil naqli dan aqli serta melakukan perbandingan ilmiah di antaranya, lalu memilih mana yang lebih rajih (kuat) berdasarkan ilmu. Apa yang dinilai para penentangnya tersebut tidak pada tempatnya. Sebenarnya buku yang dikarang Sayyid Sabiq itu harus dilihat dari sisi untuk siapa ia menulis buku itu. Beliau tidak menulisnya untuk kalangan para ulama tetapi untuk mayoritas kaum pelajar yang memerlukan buku yang mudah dan praktis, baik dari sisi format atau pun content (isi).

Di antara ulama yang mengkritik buku tersebut adalah seorang ulama hadits yang terkenal, Syeikh Muhammad Nasiruddin al-Albani yang kemudian menulis buku ‘Tamaamul Minnah Bitta’liq ‘ala Fiqhissunnah”. Kitab ini ibarat takhrij bagi hadits-hadits yang terdapat di dalam buku fiqih sunnah.

Mengajak Umat Bersatu dan Tidak Berpecah Belah

Sayyid Sabiq merupakan sosok yang selalu mengajak agar umat bersatu dan merapatkan barisan. Beliau mengingatkan agar tidak berpecah belah yang dapat menyebabkan umat menjadi lemah. Beliau juga mengajak agar membentengi para pemudi dan pemuda Islam dari upaya-upaya musuh Allah dengan membiasakan mereka beramal islami, memiliki kepekaan, memahami segala permasalahan kehidupan serta memahami al-Qur’an dan as-Sunnah.
Hal ini agar mereka terhindar dari perangkap musuh-musuh Islam. Beliau juga pernah mengingatkan bahwa Israel adalah musuh bebuyutan umat ini yang selalu memusuhi kita secara berkesinambungan. Beliau pernah bertemu dengan salah seorang pengajar asal Palestina yang bercerita kepada beliau, “Suatu kali saya pernah melihat seorang Yahudi sangat serius duduk menghafal Kitabullah dan hadits-hadits Rasulullah. Lalu saya tanyakan kepadanya, ‘Kenapa kamu melakukan ini.?’ Ia menjawab, ‘Agar kami dapat membantah kalian dengan argumentasi. Kalian adalah orang-orang yang reaktif dan sangat sensitif, karena itu kami ingin mengendalikan lewat sensitifitas kalian itu. Jika kami berdebat dengan kalian, kami akan menggunakan ayat-ayat dan hadits Nabi kalian. Kami juga akan menyebutkan sebagian permisalan dalam bahasa Arab yang mendukung permasalahan kami sehingga kalian bertekuk lutut terhadap seruan kami dan mempercayai kebenarannya.” Anugerah dan Pengiktirafan
Sepanjang hayatnya, Sayyid Sabiq banyak menerima anugerah dan pengiktirafan atas ketokohan dan keilmuan beliau. Kemuncaknya, beliau telah menerima Pingat Penghargaan Mesir yang dianugerahkan oleh Presiden Republik Arab Mesir, Mohammad Husni Mubarak pada 5 Mac 1 988. Manakala di peringkat antarabangsa pula, Sayyid Sabiq telah dianugerahkan Jaaizah al-Malik Faisal al-Alamiah pada tahun 1994 dari Kerajaan Arab Saudi dalam menghargai usaha-usahanya menyebarkan dakwah Islam. Wafatnya Tiada kata-kata yang dapat menggambarkan kesedihan umat Islam apabila seorang demi seorang ulama besar menyahut seruan Yang Esa. Bermula dengan pemergian Syeikh Mutawalli Syarawi pada tahun 1998, dituruti dengan kematian Syeikh Abdul Aziz Baz pada awal tahun 1999. Selepas itu, Syeikh Al-Albani pada hujung tahun1999. Bahkan ketika kita sedang leka dengan millennium baru, kita dikejutkan dengan berita pemergian Syeikh Abu al-Hasan Ali an-Nadawi. Tanggal 28 Februari 2000, giliran Sayyid Sabiq pula pergi menyertai kafilah solihin dan ulama ‘amilin menyahut panggilan Ilahi. Jenazah beliau sempurna disolatkan oleh beribu-ribu orang di Masjid Rabiah al-Adawiyah, Madinah Nasr dengan diimami oleh Syeikh al-Azhar as-Syarief, Dr. Muhammad Sayid Tantawi. Turut mengikuti solat jenazah ialah as-Sayid Hani Wajdi yang mewakili Presiden Republik Arab Mesir, Mufti Kerajaan Mesir, Dr. Nasr Farid Wasil, Menteri Awqaf, Dr. Hamdi Zaqzuq, Presiden Parti Buruh, Ibrahim Syukri, Ketua Jabhah Ulama al-Azhar dan anggota-anggotanya, Ketua Jam’iyah Syarqiyyah, Dr. Fuad Mukhaimar. serta puluhan ulama dan pemimpin masyarakat setempat yang tidak ketinggalan memberikan penghormatan terakhir terhadap ulama besar umat ini. Jenazah beliau kemudian dibawa ke tanah tempat kelahirannya di Markaz Bajour, Maneofiah untuk disemadikan di sana.

Monday, January 11, 2010

Karya Fenomenal Fathi Yakan Rahimahullah


Monday, July 6, 2009

17/6/2009 | 23 Jumadil Akhir 1430 H | Hits: 1,757
Oleh: Ulis Tofa, Lc


Kirim Print
fathi-yakan

Syaikh Fathi Yakan Rahimahullah

dakwatuna.com – Beirut - Setelah sekian lama mengarungi perjuangan dakwah Islam. Mencurahkan segenap tenaga, pikiran, waktu bahkan jiwa bagi kemajuan Islam dan umatnya, Syaikh Fathi Yakan dipanggil Allah swt. Innaa Lillaahi Wainnaa Ilaihi Raaji’uun.

Pada Sabtu pagi, 13 Juni 2009 beliau berpulang ke-rahmatullah, di usianya yang ke 76 tahun, setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit “Diu” Bierut, Libanon.

Fathi Yakan dikenal dekat dengan jama’ah Ikhwanul Muslimin, lahir di Tripoli tahun 1933. Beliau meraih gelar doktor di bidang Kajian Islam dan Bahasa Arab.

Pada tahun lima puluhan beliau berjibaku dalam aktifitas Islam. Beliau mendirikan Jama’ah Islam pada awal tahun enam puluhan. Beliau menjabat sebagai Sekretaris Jendral sampai tahun 1992. Beliau mengundurkan diri dari jabatan Sekjen. setelah berhasil mengantarkan Jama’ah Islam pada pemilu legislatif. Selanjutnya beliau lebih fokus pada kerja-kerja di parlemen sampai tahun 1996.

Pada tahun-tahun akhir, beliau memimpin Front Amal Islam. Beliau punya andil besar dalam upaya menghentikan perang “mukhayyam nahr al-Bard” di wilayah Utara Libanon, antara tentara Libanon dengan pergerakan Fatah Islam, yang berlangsung pada musim Panas tahun 2007.

Karya Ilmiyah

Betapa banyak karya ilmiyah beliau yang tetah di bukukan. Yang fenomenal dan tersebar di berbagai dunia Islam dan diterjemahkan ke berbagai bahasa di antaranya:

1. مشكلات الدعوة والداعية (Problematika Dakwah dan Para Dai)

2. كيف ندعو إلى الإسلام؟ (Bagaimana Kita Menyeru Pada Islam)

3. نحو حركة إسلامية عالمية واحدة (Menuju Satu Gerakan Islam Internasional)

4. ( الموسوعة الحركية (جزءان) (Insiklopedi Pergerakan, 2 jilid)

5. ماذا يعني انتمائي للإسلام؟ (Apa Komitmen Saya Terhadap Islam)

6. حركات ومذاهب في ميزان الإسلام (Pergerakan dan Isme dalam Timbangan Islam)

7. الاستيعاب في حياة الدعوة والدعاة (Mengarungi Kehidupan Dakwah)

8. نحو صحوة إسلامية في مستوى العصر (Menuju Kebangkitan Islam di Era Kekinian)

9. المناهج التغييرية الإسلامية خلال القرن العشرين (Manhaj Perubahan Islam di Abad Dua Puluh)

10. الإسلام فكرة وحركة وانقلاب (Islam, Antara Pemikiran, Pergerakan dan Revolusi)

11. الشباب والتغيير (Pemuda dan Perubahan)

12. المتساقطون على طريق الدعوة (Yang Berjatuhan di Medan Dakwah)

13. أبجديات التصور الحركي للعمل الإسلامي (Abjadiyah Tashawwur Pergerakan dalam Timbangan Amal Islami)

14. قطوف شائكة من حقل التجارب الإسلامية

Semoga karya-karya ilmiyah beliau menjadi investasi kebaikan berkesinambungan yang memberatkan hasanat beliau, meski jasad berkalang tanah, insya Allah. Rahimahullah Syaikh Fathi Yakan. (it/ut)

Dua Polisi yang Menyaksikan Eksekusi atas Sayyid Qutb


Saturday, September 12, 2009Puisi Terakhir AsSyahid Sayyid Qutb

Saudara!
Seandainya kau tangisi kematianku
Dan kau siram pusaraku dengan airmatamu
Maka di atas tulang-tulangku
yang hancur luluh
Nyalakan obor buat umat ini
Dan...........................................
Teruskan perjalanan ke gerbang jaya

Saudara!
kematianku adalah suatu perjalanan
mendapatkan kekasih yang sedang merindu
Taman-taman di syurga Tuhanku bangga
menerimaku
Burung-burung berkicau riang menyambutku
Bahagialah hidupku di alam abadi

Saudara!
Puaka kegelapan pasti akan hancur
Dan alam ini akan disinari fajar lagi
Biarlah rohku terbang mendapatkan rindunya
Janganlah gentar berkelana di alam abadi
Nun di sana fajar sedang memancar

ditaip 30 mei 2008 ; 9.17 am


Pesanan as-Syahid Syed Qutb

Manusia tanpa iman adalah manusia yang kerdil dan kecil.
Manusia tanpa iman adalah manusia yang rendah dan dangkal cita-citanya.
Manusia tanpa iman adalah manusia yang sempit dan perit kehidupannya.
Manusia tanpa iman adalah manusia yang pendek dan singkat matlamatnya.
Manusia dengan iman adalah manusia yang hebat dan gagah.
Manusia dengan iman adalah manusia yang tinggi dan jauh cita-citanya.
Manusia dengan iman adalah manusia yang luas dan aman kehidupannya.
Manusia dengan iman adalah manusia yang panjang dan jauh matlamatnya.

http://hoodsunny.blogspot.com/


Sudah lama, da’i, serta para penyeru Islam yang mempersembahkan nyawanya di Jalan Allah, atas dasar ikhlash kepadaNya, sentiasa ditempatkan Allah sangat tinggi dan mulia di hati segenap manusia. Di antara da’i dan penyeru Islam itu adalah Syuhada (insya Allah) Sayyid Qutb. Bahkan peristiwa eksekusi matinya yang dilakukan dengan cara digantung, memberikan kesan mendalam dan menggetarkan bagi siapa saja yang mengenal Beliau atau menyaksikan sikapnya yang teguh. Di antara mereka yang begitu tergetar dengan sosok mulia ini adalah dua orang polisi yang menyaksikan eksekusi matinya (di tahun 1966).

Salah seorang polisi itu mengetengahkan kisahnya kepada kita:

Ada banyak peristiwa yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya, lalu peristiwa itu menghantam kami dan merubah total kehidupan kami.

Di penjara militer pada saat itu, setiap malam kami menerima orang atau sekelompok orang, laki-laki atau perempuan, tua maupun muda. Setiap orang-orang itu tiba, atasan kami menyampaikan bahwa orang-orang itu adalah para pengkhianat negara yang telah bekerja sama dengan agen Zionis Yahudi. Karena itu, dengan cara apapun kami harus bias mengorek rahasia dari mereka. Kami harus dapat membuat mereka membuka mulut dengan cara apapun, meski itu harus dengan menimpakan siksaan keji pada mereka tanpa pandang bulu.

Jika tubuh mereka penuh dengan berbagai luka akibat pukulan dan cambukan, itu sesuatu pemandangan harian yang biasa. Kami melaksanakan tugas itu dengan satu keyakinan kuat bahwa kami tengah melaksanakan tugas mulia: menyelamatkan negara dan melindungi masyarakat dari para “pengkhianat keji” yang telah bekerja sama dengan Yahudi hina.

Begitulah, hingga kami menyaksikan berbagai peristiwa yang tidak dapat kami mengerti. Kami mempersaksikan para ‘pengkhianat’ ini sentiasa menjaga shalat mereka, bahkan sentiasa berusaha menjaga dengan teguh qiyamullail setiap malam, dalam keadaan apapun. Ketika ayunan pukulan dan cabikan cambuk memecahkan daging mereka, mereka tidak berhenti untuk mengingat Allah. Lisan mereka sentiasa berdzikir walau tengah menghadapi siksaan yang berat.

Beberapa di antara mereka berpulang menghadap Allah sementar ayunan cambuk tengah mendera tubuh mereka, atau ketika sekawanan anjing lapar merobek daging punggung mereka. Tetapi dalam kondisi mencekam itu, mereka menghadapi maut dengan senyum di bibir, dan lisan yang selalu basah mengingat nama Allah.

Perlahan, kami mulai ragu, apakah benar orang-orang ini adalah sekawanan ‘penjahat keji’ dan ‘pengkhianat’? Bagaimana mungkin orang-orang yang teguh dalam menjalankan perintah agamanya adalah orang yang berkolaborasi dengan musuh Allah?

Maka kami, aku dan temanku yang sama-sama bertugas di kepolisian ini, secara rahasia menyepakati, untuk sedapat mungkin berusaha tidak menyakiti orang-orang ini, serta memberikan mereka bantuan apa saja yang dapat kami lakukan. Dengan ijin Allah, tugas saya di penjara militer tersebut tidak berlangsung lama. Penugasan kami yang terakhir di penjara itu adalah menjaga sebuah sel di mana di dalamnya dipenjara seseorang. Kami diberi tahu bahwa orang ini adalah yang paling berbahaya dari kumpulan ‘pengkhianat’ itu. Orang ini adalah pemimpin dan perencana seluruh makar jahat mereka. Namanya Sayyid Qutb.

Orang ini agaknya telah mengalami siksaan sangat berat hingga ia tidak mampu lagi untuk berdiri. Mereka harus menyeretnya ke Pengadilan Militer ketika ia akan disidangkan. Suatu malam, keputusan telah sampai untuknya, ia harus dieksekusi mati dengan cara digantung.

Malam itu seorang sheikh dibawa menemuinya, untuk mentalqin dan mengingatkannya kepada Allah, sebelum dieksekusi.

(Sheikh itu berkata, “Wahai Sayyid, ucapkanlah Laa ilaha illa Allah…”. Sayyid Qutb hanya tersenyum lalu berkata, “Sampai juga engkau wahai Sheikh, menyempurnakan seluruh sandiwara ini? Ketahuilah, kami mati dan mengorbankan diri demi membela dan meninggikan kalimat Laa ilaha illa Allah, sementara engkau mencari makan dengan Laa ilaha illa Allah”. Pent)

Dini hari esoknya, kami, aku dan temanku, menuntun dan tangannya dan membawanya ke sebuah mobil tertutup, di mana di dalamnya telah ada beberapa tahanan lainnya yang juga akan dieksekusi. Beberapa saat kemudian, mobil penjara itu berangkat ke tempat eksekusi, dikawal oleh beberapa mobil militer yang membawa kawanan tentara bersenjata lengkap.

Begitu tiba di tempat eksekusi, tiap tentara menempati posisinya dengan senjata siap. Para perwira militer telah menyiapkan segala hal termasuk memasang instalasi tiang gantung untuk setiap tahanan. Seorang tentara eksekutor mengalungkan tali gantung ke leher Beliau dan para tahanan lain. Setelah semua siap, seluruh petugas bersiap menunggu perintah eksekusi.

Di tengah suasana ‘maut’ yang begitu mencekam dan menggoncangkan jiwa itu, aku menyaksikan peristiwa yang mengharukan dan mengagumkan. Ketika tali gantung telah mengikat leher mereka, masing-masing saling bertausiyah kepada saudaranya, untuk tetap tsabat dan shabr, serta menyampaikan kabar gembira, saling berjanji untuk bertemu di Surga, bersama dengan Rasulullah tercinta dan para Shahabat. Tausiyah ini kemudian diakhiri dengan pekikan, “ALLAHU AKBAR WA LILLAHIL HAMD!” Aku tergetar mendengarnya.

Di saat yang genting itu, kami mendengar bunyi mobil datang. Gerbang ruangan dibuka dan seorang pejabat militer tingkat tinggi datang dengan tergesa-gesa sembari memberi komando agar pelaksanaan eksekusi ditunda.

Perwira tinggi itu mendekati Sayyid Qutb, lalu memerintahkan agar tali gantungan dilepaskan dan tutup mata dibuka. Perwira itu kemudian menyampaikan kata-kata dengan bibir bergetar, “Saudaraku Sayyid, aku datang bersegera menghadap Anda, dengan membawa kabar gembira dan pengampunan dari Presiden kita yang sangat pengasih. Anda hanya perlu menulis satu kalimat saja sehingga Anda dan seluruh teman-teman Anda akan diampuni”.

Perwira itu tidak membuang-buang waktu, ia segera mengeluarkan sebuah notes kecil dari saku bajunya dan sebuah pulpen, lalu berkata, “Tulislah Saudaraku, satu kalimat saja… Aku bersalah dan aku minta maaf…”

(Hal serupa pernah terjadi ketika Ustadz Sayyid Qutb dipenjara, lalu datanglah saudarinya Aminah Qutb sembari membawa pesan dari rejim thowaghit Mesir, meminta agar Sayyid Qutb sekedar mengajukan permohonan maaf secara tertulis kepada Presiden Jamal Abdul Naser, maka ia akan diampuni. Sayyid Qutb mengucapkan kata-katanya yang terkenal, “Telunjuk yang sentiasa mempersaksikan keesaan Allah dalam setiap shalatnya, menolak untuk menuliskan barang satu huruf penundukan atau menyerah kepada rejim thowaghit…”. Pent)

Sayyid Qutb menatap perwira itu dengan matanya yang bening. Satu senyum tersungging di bibirnya. Lalu dengan sangat berwibawa Beliau berkata, “Tidak akan pernah! Aku tidak akan pernah bersedia menukar kehidupan dunia yang fana ini dengan Akhirat yang abadi”.

Perwira itu berkata, dengan nada suara bergetar karena rasa sedih yang mencekam, “Tetapi Sayyid, itu artinya kematian…”

Ustadz Sayyid Qutb berkata tenang, “Selamat datang kematian di Jalan Allah… Sungguh Allah Maha Besar!”

Aku menyaksikan seluruh episode ini, dan tidak mampu berkata apa-apa. Kami menyaksikan gunung menjulang yang kokoh berdiri mempertahankan iman dan keyakinan. Dialog itu tidak dilanjutkan, dan sang perwira memberi tanda eksekusi untuk dilanjutkan.

Segera, para eksekutor akan menekan tuas, dan tubuh Sayyid Qutb beserta kawan-kawannya akan menggantung. Lisan semua mereka yang akan menjalani eksekusi itu mengucapkan sesuatu yang tidak akan pernah kami lupakan untuk selama-lamanya… Mereka mengucapkan, “Laa ilaha illah Allah, Muhammad Rasulullah…”

Sejak hari itu, aku berjanji kepada diriku untuk bertobat, takut kepada Allah, dan berusaha menjadi hambaNya yang sholeh. Aku sentiasa berdoa kepada Allah agar Dia mengampuni dosa-dosaku, serta menjaga diriku di dalam iman hingga akhir hayatku.

Diambil dari kumpulan kisah: “Mereka yang kembali kepada Allah”
Oleh: Muhammad Abdul Aziz Al Musnad
Diterjemahkan oleh Dr. Muhammad Amin Taufiq.

Syeikh Muhammad Abdul Hamid Ahmad: Bapa Tarbiyah Mahasiwa Mesir

E-mail Print PDF

MUHAMMAD ABDUL HAMID AHMAD (Bapa seluruh Mahasiswa, 1329-1412 H.I1911-1992 M.)

Kelahiran dan Masa Kecil Muhammad Abdul Hamid Ahmad

Muhammad Abdul Hamid Ahmad dilahirkan di Buhairoh, Syibrahit, pada 23 September 1911. Beliau dibesarkan di dalam keluarga yang kuat berpegang kepada ajaran agama. Ayah dan datuknya termasuk di dalam keluarga besar Al-Azhar.

tokoh ikhwanAyahnya mendapat diploma tinggi (Highest Diploma awarded by Al-Azhar University) dan bekerja sebagai peguam rasmi. Muhammad Abdul Hamid Ahmad memulakan pengajiannya dan menghafaz Al-Qur'an dengan beberapa guru di kampungnya, kemudian beliau pindah ke Kairo bersama ayahnya untuk melanjutkan pelajaran di sekolah yayasan Islamiyah dan mendapat ijazah ibtida'iyah (sekolah rendah). Beliau meneruskan pengajian di Sekolah Ibrahimiyah dan mendapat ijazah Sekolah Menengah (SMU) dalam jurusan sastera, kemudian memasuki Fakulti Adab di Universiti Mesir, dalam jurusan bahasa Arab. Beliau menamatkan pengajian pada tahun 1938. Beliau dilantik menjadi staf pengajar Madrasah Ikhwanul Muslimin dan menjawat jawatan sebagai setiausaha redaksi majalah An-Nadzir yang diketuai oleh Ustadz Shalih Asymawi.

Interaksi Muhammad Abdul Hamid Ahmad dengan Ikhwan

Muhammad Abdul Hamid Ahmad mula mengenali Ikhwanul Muslimin sejak menjadi mahasiswa pada tahun 1933 atas bimbingan Syaikh Thanthawi Jauhari. Ketika beliau dan rakan-rakannya sedang merencanakan pendirian organisasi keislaman, Syaikh Thanthawi menganjurkan mereka bergabung dengan Ikhwanul Muslimin. Menurut Syaikh Thanthawi, jamaah ini memandang Islam sebagai agama, negara, ibadah, dan kepimpinan. Jamaah tersebut sangat serius dalam mentarbiyah anggotanya. Tarbiyah yang diterapkan bukan hanya sekadar teori, tetapi amat beraplikasi, dalam bentuk rihlah, pengumpulan, dakwah fardiyah, dan dakwah kolektif melalui masjid dan perkumpulan. Syaikh Thanthawi juga memuji pendirian Jamaah Ikhwanul Muslimin, Imam Asy-Syahid Hasan Al- Banna. Bahkan, Syaikh Al-Azhar, Mushthafa Al-Maraghi, memberikan cadangan kepada Al-Banna untuk menerajui majalah Al-Manar setelah pemegang asalnya, Syaikh Muhammad Rasyid Ridha, meninggal dunia. Tiada pilihan bagi Ustadz Muhammad Abdul Hamid dan enam rakannya, kecuali mengikuti nasihat Syaikh Thanthawi Jauhari. Mulailah mereka bergabung dengan Ikhwanul Muslimin. Mereka bertemu dengan Imam Al-Banna di dalam kediaman Syaikh Thanthawi Jauhari. Inilah pertemuan pertama mereka dengan Ikhwan. Selanjutnya, Ustadz Muhammad Abdul Hamid dipilih menjadi penyelia mahasiswa.

Muhammad Abdul Hamid Ahmad yang Saya Kenal

Saya mengenali Ustadz Muhammad Abdul Hamid Ahmad melalui tulisannya di dalam majalah mingguan Ikhwanul Muslimin, pada akhir tahun 1940-an. Saya bertemu dengannya di Mesir, ketika mereka sedang melakukan aktiviti-aktiviti di kalangan mahasiswa. Beliau mempunyai pengalaman yang banyak di dalam dakwah kampus. Beliau juga merupakan salah seorang mahasiswa pertama yang bergabung dengan pergerakan Islam, iaitu ketika kuliah Fakulti Adab Universiti Kairo. Kerana itu beliau digelar sebagai Abul Jami'iyin (Bapa kepada semua Mahasiswa) Ikhwanul Muslimin.

Aktiviti-aktiviti Muhammad Abdul Hamid Ahmad

Setelah tamat pengajian dalam pengajian tinggi, Muhammad Abdul Hamid Ahmad aktif di dalam dunia pendidikan Mesir, Iraq, dan Jordan. Pada tahun 1941, beliau menjadi guru siswazah di dalam sekolahsekolah peringkat menengah Iraq. Setelah Dr. Husain Kamaluddin menjadi tutor di Fakulti

Teknik Baghdad, dan kedua-duanya bekerjasama untuk menyebarkan dakwah Islam di Iraq. Merekalah yang mencungkil bakal Ikhwan di Iraq. Tambahan lagi, dakwah mereka di Iraq diperkuatkan oleh Ustadz Shawwaf yang lulus dari Al- Azhar. Pada tahun 1946, Ustadz Muhammad Abdul Hamid meninggalkan Iraq dan menuju ke Mesir, untuk menerima amanah sebagai guru, penceramah, dan penulis di dalam surat khabar harian Al-Ikhwan Al-Muslimun, yang diterbitkan pada tahun itu juga. Pada tahun 1948/1949, beliau mengajar Kuliah Ilmiah di Universiti Islamiyah Jordan, atas permintaan Muraqib 'Am Jordan, H. Abdullathif Abu Qaurah. Tanggal 8 Disember 1948, Muhammad Abdul Hamid Ahmad pulang ke Mesir. Ketika itu, Jamaah Ikhwanul Muslimin Mesir dibubarkan, seluruh anggotanya ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Pada tahun 1954, 1960, dan 1965 Muhammad Abdul Hamid Ahmad dimasukkan ke dalam penjara. Setelah keluar dari penjara, beliau menunaikan haji dan menetap di Arab Saudi, menjadi penasihat di dalam Pengarah Pendidikan Wanita Makkah Al- Mukarramah. Pada dua tahun berikutnya, beliau diberi tanggungjawab memegang jawatan di dalam Kementerian Pendidikan dan dilantik sebagai pengarah serta pengajar Manarah Jeddah. Dua tahun berikutnya, beliau dinaikkan pangkat di Kementerian Urusan Haji serta menjadi siding redaksi majalah At-Tadlamun Al-Islami, yang diterbitkan oleh kementerian tersebut. Muhammad Abdul Hamid Ahmad menjadi tutor di dalam jurusan dakwah Universiti King Abdul Aziz. Dekan Fakulti Syariahnya ketika itu ialah Syaikh Muhammad Al-Ghazali.

Muhammad Abdul Hamid Ahmad pernah berkunjung ke negara-negara Syam dan Teluk. Pekerjaan terakhirnya ialah menjadi tutor di Universiti Ummul Qura, Makkah Al-Mukarramah selama sembilan tahun, iaitu sehingga tahun 1985.

Jasa-jasa Muhammad Abdul Hamid Ahmad

Muhammad Abdul Hamid Ahmad mencungkil bakat-bakat generasi muda di Iraq, Mesir, Jordan, dan Arab Saudi. Murid-muridnya merupakan perintis shahwab (kebangkitan) Islam di negara-negara tersebut dan menjadi tumpuan harapan kebangkitan serta kembalinya Islam sebagai sistem hidup alam. Ustadz Muhammad Abdul Hamid Ahmad merupakan salah seorang tokoh Islam kontemporari dan dai yang menghabiskan umur untuk menyebarkan risalah dakwah. Hidupnya hanya mengumpulkan aktiviti, dinamisme, dan gerakan yang tidak pernah surut, meskipun usianya sudah senja dan berbagai-bagai penyakit menyerangnya. Cita-citanya ialah menyampaikan dakwah kepada manusia, terutamanya para pemuda dan kaum intelektual. Usaha Muhammad Abdul Hamid Ahmad membuahkan hasil yang cemerlang, berupa generasi muda yang menyebarkan amanah dakwah. Mereka meyakini Islam sebagai aqidah, ibadah, sistem, undang-undang, politik, hukum, dan perundangan. Mereka menerapkan pema-haman syamil di dalam kehidupan, menyeru manusia untuk menerapkannya, bersabar atas berbagai-bagai ujian, menentang penguasa –penguasa zalim, dan membebaskan diri mereka daripada fitnah dunia. Allah Ta'ala berfirman, "Maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak merubah (janjinya). "(Al-Ahzab: 23)

Kajian, ceramah, seminar, dan dialog-dialog Muhammad Abdul Hamid Ahmad memberikan kepuasan intelektual dan ruhani kepada kami, semasa kuliah beliau di Mesir antara tahun 1950 sehingga 1954. Kami amat rajin menghadiri kajian Muhammad Abdul Hamid Ahmad, kerana itu merupakan bekalan bagi pemuda seperti kami. Lebih-lebih lagi ketika pemikiran dan aliran asing menyerbu dunia Islam ketika Perang Dunia II, melalui kaum Barat dan pendukung Imperialisme yang melepaskan agama mereka, lalu mengikuti apa saja yang datang dari penjajah tanpa memikirkan benar mahupun salah, bermanfaat ataupun berbahaya. Mereka merupakan orang-orang yang tidak mempunyai pendirian, mengalir bersama arus, dan mengikut hawa nafsu, meskipun akan membawa mereka kepada kehancuran. Ustadz Muhammad Abdul Hamid Ahmad merupakan salah seorang murid Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna yang cerdas pemikiran, ruhani, dan manhaj dakwah. Muhammad Abdul Hamid Ahmad banyak dipengaruhi oleh pendidikan Imam Al-Banna yang syamil, lengkap, memerhatikan kaum muslimin di semua tempat, menanam aqidah yang benar di jiwa kaum muslimin, dan menawarkan Islam sebagai alternatif pengganti undang-undang produk manusia. Pergerakan Imam Al-Banna menurutnya merupakan gerakan perbaikan yang lurus, sebagaimana gerakan-gerakan lain yang menyertai atau mendahuluinya. Seperti gerakan Salafi yang didirikan Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, gerakan Sanusia di Libya, Jamiyatu Ulama'ilMuslimin di Aljazair, dan lainnya. Aktivis dakwah yang benar ialah aktivis yang bergerak bersama ajaran Islam yang berasal dari Al- Qur'an dan As-Sunah. Tidak tunduk pada pujukan syaitan dan syahwat, tetapi istiqomah meniti jalan lurus yang membawa kepada keredhaan Allah Ta'ala. Ustadz Muhammad Hamid Abun Nashr, Mursyid 'Am Keempat Ikhwanul Muslimin berkata, "Orang beriman kepada Allah Ta'ala sangat banyak. Tetapi, hanya sedikit dari mereka yang memenuhi janjinya kepada Allah Ta'ala. Di antara mereka ada yang menemui Allah dan sebahagian lain hanya menunggu. Mereka tidak mengubah keyakinannya sedikit pun. Al- Akh yang mulia dan pelopor murabbi, Muhammad Abdul Hamid Ahmad, salah seorang yang memenuhi janjinya kepada Allah Ta'ala. Inilah sangkaanku dan saya tidak menganggap seorang pun bersih dari dosa. Ustadz Muhammad Abdul Hamid Ahmad merupakan salah seorang tokoh Ikhwanul Muslimin generasi awal. Dialah orang pertama yang menyebarkan fikrah Ikhwan di kalangan mahasiswa Universiti Mesir dan menghimpun mereka di bawah panji-panji tauhid. Kemudian para mahasiswa binaannya meneruskan dakwah dengan semangat, faham, dan istiqomah kepada ajaran Allah Ta'ala, sehingga dakwah tersebar di seluruh tempat belajar.

Ustadz Muhammad Abdul Hamid yang istiqomah membawa risalah dakwah ini mengorbankan segala yang dimiliki. Dengan kekuatan masa mudanya, beliau mampu menyampaikan dakwah ke seluruh lapisan masyarakat tanpa ragu-ragu. Bahkan, tentangan yang menghadang jalannya, berkat kurnia Allah Ta'ala, mampu beliau atasi. Ketika pemikiran yang memusuhi Islam tersebar dan mulai wujud, kerana mendapat sumbangan ekonomi daripada dunia antarabangsa, Muhammad Abdul Hamid Ahmad menghimpun barisan kaum muslimin, meninggikan kalimah Allah Ta’ala, bersabar dan meningkatkan kesabaran, serta bekerja tanpa mengenal penat lelah sehingga beliau bertemu Allah Ta`ala. Beliau tidak pernah mengubah sikap dan keyakinannya, sehingga mampu mewariskan keyakinannya kepada generasi muda dambaan umat. Akhirnya, generasi muda binaannya inilah yang berperanan menyambung risalah kepada generasi berikutnya Al-Akh Muhammad Abdul Hamid merupakan generasi awal yang menyebarkan dakwah Ikhwanul Muslimin di Iraq. Ketika menjadi guru madrasah di Iraq, beliau mula menabur benih dakwah, hingga tumbuh dan berkembang."

Manhaj dan Sikap Muhammad Abdul Hamid Ahmad

Ustadz Muhammad Abdul Hamid Ahmad menceritakan aktiviti-aktivitinya bersama saudara-saudaranya di perguruan tinggi, "Kami memerhatikan mahasiswa yang

kelihatan shalih, lalu mengajaknya menghadiri kajian Islam di rumah Ustadz Imam Hasan Al- Banna. Untuk mengenali mahasiswa, kami mendirikan mushalla(Surau) di setiap fakulti.

Sehingga mahasiswa muslim dapat melaksanakan shalat Zhuhur dan Ashar di mushalla. Kesempatan itu kami manfaatkan untuk mengajak mereka masuk kepada Ikhwan. Alhamdulillab, sebahagian besar mereka menyambut ajakan kami. Ketika itu, saya ditemani sahabatku Abdul Muhsin Al-Husaini, Abdul Hakim Abidin, Ibrahim Al-Uzaini, Muhammad Mahmud As- Sayyid Ghali, Abdul Muhsin Syarbi, Mahmud Abdul Halim, dan Iain-lain. Ketika anggota Ikhwan dari kalangan mahasiswa bertambah banyak, persidangan kami berpindah ke pusat Ikhwanul Muslimin di Maidan Al-Khadlra'. Di dalam pertemuan ini kami mendengar ceramah Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna. Kami berhasil memilih ruang di fakulti untuk dijadikan mushalla dan markas dakwah. Ruang itu biasanya digunakan oleh tutor-tutor jurusan bahasa Inggeris untuk menyimpan nota-nota mereka. Kami meminta izin untuk menggunakan ruangan itu kepada dekan fakulti, Dr. Manshur Fahmi. Jelas sekali, beliau memberikan izin. Lalu, fakulti yang didominasi tutor-tutor dari Inggeris itu, hanya ada satu yang berasal dari Mesir, dikejutkan oleh suara adzan Zhuhur yang dikumandangkan oleh beliau. Di dalam sebuah ceramah di depan mahasiswa Ikhwanul Muslimin Mesir pada tahun 1931, Imam Asy- Syahid Hasan Al-Banna berkata, "Di dalam muqaddimah sambutan ini, saya tidak lupa mengenang masa-masa yang penuh berkat. Empat tahun yang lalu, saya duduk bersama enam orang saudara kalian untuk mengkaji kewajiban mahasiswa terhadap Islam. Pada akhir tahun kedua, pertemuan ku dihadiri empat puluh mahasiswa. Akhir tahun ketiga, jumlah mereka mencapai tiga ratus orang. Dan, tahun keempat ini, jumlah kalian semakin bertambah.' Tanah yang baik akan menumbuhkan tanaman dengan seizin Tuhannya." Ustadz Ahmad Abu Syadi di dalam bukunya Riblati Ma'al jamaatish Shamidah berkata, "Allah Ta'ala menghendakiku berdekatan dengan Ustadz Muhammad Abdul Hamid Ahmad di dalam ujian pada tahun 1965. Kedekatan itu memberikan pelajaran yang sangat berharga kepadaku. Kerana, daripadanya saya memperoleh teladan yang jauh lebih baik daripada apa yang saya pelajari di dalam kajian sebelum ini. Beliau bagaikan lautan ilmu yang tidak bertepi. Beliau sering berbicara tentang dakwah yang beliau ceburi semenjak remaja dan sastera Muhammad Iqbal yang banyak beliau hafaz dan ungkap dengan penuh semangat, sehingga kami ikut terbawa-bawa.

Beliau juga mengkaji hikmah-hikmah daripada Ibnu Atha'ullah As-Sakandari bersama kami. Bahkan beliau seringkali melantunkan hikmah-hikmah yang meneguhkan hati orang-orang tertindas, ketika bahaya mengancam, ujian menerjang, dan semua orang putus asa daripada kemenangan dan kemerdekaan. Di antara hikmah yang kami hafaz daripadanya ialah, 'Terlambatnya kurnia Allah Ta'ala yang diminta secara terus-menerus tidak boleh membuatmu berputus asa. Kerana, Allah Ta'ala menjamin memberimu dengan pilihan-Nya, bukan berdasarkan pilihanmu, dan pada waktu yang Dia kehendaki, bukan pada waktu yang kamu kehendaki. Dia Dzat yang sangat berkuasa melakukan apa yang dikehendaki-Nya. Apabila Allah Ta'ala bersamamu, maka apa yang akan membahayakanmu? Apabila Allah Ta'ala memusuhimu, maka siapa yang akan menolongmu?" Ustadz Muhammad Abdul Hamid Ahmad telah mewariskan karya ilmiah, antara lain:

1. Kalimatun wa Araa.

2. FiWajhith Thufan.

3. Al-'Aqidah wa Hayati Rajulil 'Aqidah.

4. Dzikrayati.

5. Al-Ihtimam wa Dawafi'il Qira'ah (penelitian).

6. Al-Manzhurul Ijtima' I ft Dirasati WasaililI'lam

(penelitian).

Ditambah beberapa risalah dan makalah yang dimuatkan oleh majalah An-Nadzir, Al- Ikhwan Al-Muslimun, Ad-Da`wah, Al-Mababits Al-Qadha'iyab, dan lainnya. Ustadz Muhammad Abdul Hamid pernah memberi komen tentang gurunya, Imam Asy- Syahid Hasan Al-Banna, "Kenangan bersama Asy- Syahid Imam Hasan Al-Banna rahimahullab adalah kenangan yang sangat manis. Beliau adalah salah satu tanda kebesaran Allah Ta'ala. Nama Hasan Al-Banna sangat tepat dengan orang yang menyandangnya. Beliau telah membangunkan dengan baik dan mentarbiyah dengan bijaksana. Karismanya merupakan karisma orang-orang bijak, ruhnya ruh para waii`, firasatnya merupakan firasat orang-orang pilihan, kalimat-kalimatnya mengandungi banyak inspirasi, dan nasihat nasihatnya umpama cahaya dan ubat. Dengan mengenalinya, saya mengenal sifat kejantanan dalam diri lelaki, kepimpinan dalam pemimpin, dan Islam pada orang muslim. Saya berbaiat kepadanya untuk memperjuangkan Islam dan menyeru manusia pada Allah Ta'ala,. Rasul-Nya, Al-Qur'an, dan Sunnah Nabi-Nya; baik ketika di Mesir, Iraq, Jordan, dan Arab Saudi. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang memberiku taufiq untuk mengikuti dakwah yang lebih baik dari dunia dan seisinya ini. Saya mohon kepada Allah Ta'ala agar dilindungi daripada fitnah dan diteguhkan, agar tetap di jalan dakwah, hingga bertemu dengan-Nya dalam keadaan redha dan diredhai." Ustadz Muhammad Abdul Hamid Ahmad tidak meninggalkan Makkah setelah masa persaraannya, sehingga menemui ajal yang telah ditentukan. Beliau pulang ke rahmatullah pada 4 Mei 1992, setelah menderita sakit barah selama satu bulan. Beliau dishalatkan di Masjidil Haram dan dikebumikan di pekuburan Al-Mu'allah Makkah Al-Mukarramah. Semoga Allah Ta'ala merahmatinya dengan rahmat yang luas dan menempatkannya di syurga yang luas, sebagai balasan atas jasa-jasanya terhadap umat Islam.

Tulisan ini adalah karya Al- Mustasyar Abdullah Al-Aqil berdasarkan pengalaman dan kajian beliau tentang tokoh-tokoh pembangun Islam.

Asy-Syahid Dr. 'Abdullah 'Azzam

Monday, September 14, 2009

Asy-Syahid Dr. 'Abdullah 'Azzam dilahirkan pada tahun 1941 di Desa Sailatul Harithiyyah, Palestin. Hafal al-Quran, ribuan hadith dan sya'ir. Berkahwin pada umur 18 tahun, kemudian berhijrah ke Jordan. Pada Tahun 1966 meraih gelaran Lc dalam Fakulti Syari'ah Universiti Damaskus Syria dengan cara Pendidikan Jarak Jauh (intisab). Memperolehi Master pada tahun 1969.

Pada tahun 1973, Asy-Syahid Dr. 'Abdullah 'Azzam menyelesaikan program kedoktoran dalam bidang Usul Fiqh di Univeristi al-Azhar, Kaherah, Mesir dengan predikat Asyraful 'Ula. Tahun 1980 beliau diusir pemerintah Jordan kerana aktif dalam gerakan Islam. Kemudian beliau mengajar di Universiti King 'Abdul 'Aziz, Arab Saudi. Pada Tahun 1982, beliau berhijrah ke Pakistan, kerana ingin berkonsentrasi pada jihad Afghan. Tahun 1984 bekerja di Rabithah 'Alal Islami sebagai Mustasyar (penasihat) dalam bidang pendidikan untuk Mujahiddin Afghan.

Asy-Syahid Dr. 'Abdullah 'Azzam terlibat dengan jihad sejak di Jordan lagi (Perbatasan Palestin - Jordan) sehinggalah beliau diusir oleh pemerintah Jordan. Di Pakistan belaiu berhubung dengan para pemimpin Mujahiddin Afghan seperti Ustaz Sayyaf, Hekmatiyar, Burhanuddin Rabbani dan Yunus Khalis. Kadang-kadang beliau pergi ke medan jihad di Afghanistan.

Asy-Syahid Dr. 'Abdullah 'Azzam selepas itu menghabiskan hidupnya berjihad fi sabiliLLAH di Afghanistan sehinggalah beliau syahid pada hari Jum'at, 24 November 1989. Beliau syahid ketika kenderaan yang ditumpangi bersama kedua anaknya meledak kerana bom yang dipasang oleh musuh-musuh Islam.

Antara buku-buku yang pernah dihasilkan oleh beliau ialah:Ayaturrahman Fi Jihadil Afghan, Ad-Difa' 'An Aradhil Muslimin min Ahammi Furudhul A'yan. Setelah beliau syahid, Maktab Khidmat Al-Mujahiddin mengumpulkan pelbagai ceramah beliau kemudian dijadikan buku yang mencapai 50 judul, di antaranya Siri Tarbiyyah Jihadiyyah (15 Jilid), Hijrah dan I'dad (3 Jilid)
WASIAT DR. ABDULLAH AZZAM


Wahai kaum MUSLIMIN
Kehidupan kalian adalah jihad, kemulian kalian juga terhasil dari jihad dan
kewujudan kalian di atas muka bumi ini terikat dengan ikatan yang berpanjangan
dengan jihad.

Wahai para PENDAKWAH
Tiada harga kalian berpanas di bawah cahaya matahari melainkan jika kalian
menyandang senjata bagi menhadapi golongan toghut yang melampau, orang-orang
kafir dan orang-orang yang zalim yang semakin bermaharajalela.Sesungguhnya
mereka menyangka bahawa agama Allah ini akan tertegak tanpa jihad, tanpa
peperangan, tanpa darah dan air mata, maka mereka yang ragu-ragu itu sebenarnya
tidak memahami tabiat agama ini.Sesungguhnya kehebatan para dai'e (pendakwah),
kekuatan dan keberkesanan dakwah dan kemulian umat Islam tidak akan wujud
melainkan dengan melaksanakan jihad pada jalan Allah.Kejarlah kematian kerana ia
akan memberikan kehidupan (yang hakiki).Hindarilah diri dari merasa hebat dengan
jumlah kitab yang telah dibaca. Janganlah merasa megah dan mencukupi dengan
sembahyang-sembahyang sunnat yang kalian telah biasakan itu. Janganlah kalian
membiarkan kerja-kerja yang remeh menguasai kalian sedangkan di sana ada tugas
yang lebih besar dan lebih sukar.

Wahai para ULAMA
Majulah kalian untuk memimpin generasi ini yang amat dahagakan untuk kembali
kepada Tuhannya. Jangan kalian terbelenggu atau cenderung kepada dunia. Jauhilah
janji manis pemberian dan sogokan serta hidangan toghut (pemerintah) kerana
sesungguhnya hidangan dan sogokan tersebut akan menggelapkan hati dan mematikan
fikiran serta menjadi benteng yang mengahalang hubungan kalian dengan
masyarakat.
Wahai kaum MUSLIMAT
Jauhilah kemewahan dunia kerana ia adalah musuh kepada jihad. Ia juga pembinasa
diri manusia. Oleh itu janganlah menunjukkan sesuatu yang berlebihan. Cukuplah
sekadar keperluan sahaja.Didik dan latihlah anak-anak kalian dengan kegagahan
dan kejantanan serta kepahlawanan dan jihad. Jadikanlah rumah-rumah kalian
sebagai kandang-kandang singa dan bukannya reban ayam yangmenunggu gemuk untuk
disembelih oleh toghut. Tanamkan ke dalam jiwa anak-anak kalian kecintaan kepada
jihad, keinginan kepada medan perang dan lapangan yang penuh dengan keributan
perang.Hiduplah kalian dengan tidak melupakan penderitaan yang ditanggung oleh
umat Islam. Cubalah sedaya upaya menjadikan sehari dalam seminggu,
sekurang-kurangnya, hidup bagaikan mujahidin dengan hanya memakan sekeping roti
kering tanpa lauk dan meminum secawan the tanpa gula.
Wahai ANAK-ANAK
Biasakanlah kalian dengan nyanyian dan alunan letupan peluru dan dentuman
senjata-senjata berat serta gegap gempita jet-jet pejuang dankereta-kereta
kebal. Jauhilah nyanyian-nyanyian yang lembut dan muzik-muzik yang mengasyikkan
dengan hamparan permaidani merah.

Wahai ISTERIKU
Lazimilah sifat zuhud, nescaya engkau akan dikasihi Allah dan berzuhudlah
terhadap apa yang ada pada manusia (jangan meminta-minta) nescaya engkau akan
dikasihi manusia. Ketahuilah bahawa Al-Quran adalah bekalan yang paling berharga
serta panduan sepanjang hayat. Seterusnya beribadah pada waktu malam
(qiamullail) dan berpuasa serta beristighfar dan bertaubat diwaktu dinihari akan
mendatangkan kejernihan pada hati dan kemanisan serta hubungan yang baik dalam
beribadah.Ianya juga dapat menghilangkan kecintaan kepada dunia. Adapun
menjauhkan diri dari menunjuk-nunjuk dan menjauhkan diri dari golongan yang
cintakan dunia, akan mendatangkan ketenangan kepada hati.Akhir sekali, aku
sangat-sangat berharap agar Allah menemukan kita di Syurga Firdaus seperti mana
Dia menemukan kita di dunia ini.
Adapun kalian ANAK-ANAKKU
Sesunguhnya kalian tidak pernah bermesra dengankumelainkan hanya sebentar
sahaja. Terlalu sedikit tarbiyyah yang sempat kuberikan pada kalian. Ya, aku
terlalu sibuk dengan urusan jihad daripada tinggal bersama-sama kalian Namun apa
yang dapat aku lakukan. Bagaimana aku hendak berseronok bersama kalian sedangkan
penderitaan umat Islam amat menyiksakan hingga menyebabkan seseorang ibu
melupakan anak yang disusuinya. Kedahsyatan yang menimpa dan menyakiti umat
Islam telah mengubankan rambut dikepala kanak-kanak (telah lama berlaku).Demi
Allah aku tidak sanggup berperak dan berkurung di dalam sangkar bersama-sama
kalian seperti ayam bersama dengan anak-anaknya. Aku tidak mampu hidup dengan
menyejukkan diri sedangkan kepanasan api dugaan membakar hati-hati umat Islam.
Aku tidak rela tinggal bersama-samakalian sepanjang masa sedangkan realiti umat
Islam kini telah mengoyak-rabak jiwa setiap mereka yang mempunyai hati dan akal
yang waras.Benar-benar tidak bermaruah jika aku tinggal bersama-sama kalian
dengan limpahan kenikmatan diangkat satu hidangan dan dituruti pula dengan
hidangan yang lain (sedangkan umat Islam menderita setiap hari).
Dengan ini juga aku berwasiat kepada kalian supaya berpegang teguh dengan aqidah
salafus salih (Ahli Sunnah Wal Jamaah) dan jangan kalian menuruti hawa nafsu.Aku
juga berpesan dan berwasiat pada kalian supaya sentiasa membaca Al-Quran,
menjaga lidah (kata-kata), qiamullail (beribadah di waktu malam), berpuasa
sunat, berkawan baik dan sama-sama bekerja dalam gerakan Islam. Namun begitu
ketahuilah bahawa pemimpin gerakan Islam tiada hak menghalang daripada kalian
berjihad atau memujuk kalian untuk terus berdakwah yang tidak bercirikan
kejantanan dan tiada hubungan dengan jihad. Dan janganlah kalian meminta izin
dari sesiapa untuk keluar berjihad pada jalan Allah. Lontarlah dan tembaklah
kalian itu lebih aku sukai daripada tunggangan.
"Untuk menjadi Nabi, tiada lagi Nabi sesudah NabiMuhammad SAW. Untuk menjadi
auliya, kita bukanlah orangnya. Untuk menjadi solihin, memerlukan mujahadah yang
tinggi. Kini hanya tinggal satu sahaja jalan yang mudah yang terbentang di
hadapan kita menuju ke Syurga, iaitu mati syahid"


'Serulah (manusia) ke jalan tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan
bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha
Mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih
mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.' (An Nahl: 125)

Mustafa Masyhur

Wednesday, August 20, 2008

Biografi


Almarhum Syeikh Mustafa Masyhur dilahirkan pada 1919 di Kampung As-Saa'diyain. Ia adalah seorang graduan Fakulti Sains Universiti Kaherah pada tahun 1942 dan pada tahun yang sama juga dilantik sebagai pegawai ramalan kaji cuaca di Kementerian Sains Mesir. Itulah istimewanya pendukung jemaah yang ditarbiyah oleh madrasah al-Syahid Hassan alBanna, iaitu dari seorang biasa menjadi seorang ilmuan dan mujahid terbilang.

Almarhum Mustafa Masyhur aktif dalam Jemaah Ikhwan Muslimin sejak penghujung tahun 30-an, ketika itu Almarhum ditugaskan sebagai anggota Unit Khas Jemaah yang selesai dibentuk pada awal 40-an. Pada tahun 1948, Almarhum dituduh terlibat dalam satu komplot menentang kerajaan Mesir yang akhirnya dipenjara selama tiga tahun dan dibebaskan oleh mahkamah pada tahun 1951. Almarhum sekali lagi ditangkap pada 1954 bersama dengan pimpinan tertinggi Ikhwan yang lain, selepas dituduh terlibat dalam percubaan untuk membunuh Presiden Mesir waktu itu, Jamal abdel Naseer.

Almarhum dipenjara selama 10 tahun iaitu pada tahun 1964 dan dibebaskan selepas itu. Namun tidak berapa lama dibebaskan, pada 1965 beliau sekali lagi ditangkap bersama dengan Al-Syahid Sayyid Qutb dan pimpian Ikhwan yang lain, di mana Al-Syahid Sayyid Qutb dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Almarhum kali ini berada dalam penjara selama enam tahun. Pada 1971 Almarhum mendapat keampunan daripada Presiden Anwar Saddat yang membebaskan kesemua tahanan politi sejurus beliau menjawat jawatan presiden.

Sebelum berlaku penangkapan baru, Almarhum Mustafa Masyhur bersama-sama pimpinan tertinggi Ikhwan berangkat meninggalkan Mesir ke Kuwait kemudian menuju ke Jerman dan menetap di sana selama lima tahun. Di sana Almarhum berjaya mengasaskan Tanzim Antarabangsa Ikhwan pada tahun 1981.

Almarhum pulang ke mesir pada tahun 1986 sebelum kematian Mursyidul Am Ikhwan ketika itu iaitu Syeikh Umar at-Talmesani. Timbalan Mursyidul Am pada masa itu ialah Syeikh Hamid Abu an-Nasr yang kemudian dilantik menjawat Mursyidul Am.

Pada 1996, selepas kematian Syeikh Hamid, Almarhum Syeikh Mustafa Masyhur dibai'ah sebagai Mursyidul Am secara terang - yang dikenali sebagai 'bai'ah Maqabir/kubur' kerana bai'ah itu dilakukan ketika mengusung jenazah Almarhum Syeikh Hamid ke tanah perkuburan.

Almarhum telah memimpin Jemaah Ikhwan selama enam tahun. Kemudian pada bulan Februari 2002, Amarhum sekali lagi diminta untuk meneruskan kepimpinan Ikhwan selaku Mursyidul Am bagi penggal kedua setelah mendapat kepercayaan penuh daripada kepimpinan tertinggi Ikhwan. Almarhum memegang jawatan tersebut hingga akhir hayatnya.

Sebelum meninggal dunia, Almarhum dimasukkan ke hospital setelah mengalami pendarahan otak selama dua minggu. Jenazah Almarhum tela disolatkan selepas solat Jumaat di Masjid Rabi'ah Adawiyah di Nasr City, Kaherah. Kepergian pimpinan utama Ikhwan Muslimun, Mesir, pada 9 Ramadzan bersamaan 14 November 2002 dalam usia 83 tahun.

Oleh Abd Shukur Harun 'Fikrah Harakah' - 1 - 15 Disember 2002

SYAIKH UMAR TILMISANI


Biografi

(Mursyid III IkhwanulMuslimin, 1322-1406 H/1904-1986M)


Syaikh Umar Tilmisani adalah salah seorang daripada tokoh-tokoh dai dan murabi. Nama penuhnya ialah Ustadz Umar Abdul Fattah bin Abdul Qadir Mushthafa Tilmisani. Beliau pernah menjawat jawatan sebagai Mursyidul Am Ikhwanul Muslimin setelah wafatnya Mursyidul 'Am kedua, Hasan Al-Hudhaibi,pada bulan November 1973.

Tempat, Tanggal Lahir dan Masa Kecil Syaikh Umar Tilmisani.

Garis keturunan Syaikh Umar Tilmisani berasal dari Tilmisan, Al-Jazair. Beliau dilahirkan di kota Cairo pada tahun 1322 H/1904, di Jalan Hausy Qadam, Al-Ghauriyah. Ayah dan datuknya merupakan pedagang kain dan batu permata. Datuk kepada Syaikh Umar Tilmisani merupakan

seorang salafi yang banyak mencetak buku-buku karya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kerana itu, beliau membesar dalam suasana hidup yang jauh dari bid'ah.

Syaikh Umar Tilmisani mendapat pendidikan awal di sekolah yang dikelolai oleh yayasan sosial tingkatan menengah dan atas di Madrasah Ilhamiyah, kemudian melanjutkan pelajaran dalam bidang Fakulti Perundangan.

Pada Tahun 1933, Syaikh Umar Tilmisani tamat pengajian dalam bidang Fakulti Perundangan, kemudian mewujudkan sidang peguam di Syabin Al-Qanathir dan bergabung dengan jamaah Ikhwanul Muslimin.

Syaikh Umar Tilmisani merupakan peguam pertama yang bergabung dengan Ikhwan, mewakafkan pemikiran, dan potensi untuk membelanya. Beliau termasuk salah seorang orang kuat Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna. Beliau sering menyertai Al-Banna dalam

beberapa lawatan, baik di dalam mahupun di luar Mesir. Bahkan, Al-Banna sering meminta bantuannya dalam menyelesaikan beberapa masalah.

Syaikh Umar Tilmisani berkahwin ketika masih di bangku Sekolah Menengah Atas. Isterinya wafat pada bulan Ogos 1979, setelah menyertainya selama setengah abad lebih. Dari pernikahan ini mereka dikurniakan empat orang anak; Abid, Abdul Fattah, dan

dua orang puteri.

Kesibukan Syaikh Umar Tilmisani sebagai peguam tidak membuatnya lupa memperkayakan diri dengan ilmu pengetahuan. Beliau banyak menelaah berbagai-bagai ilmu, seperti tafsir, hadits, fiqh, sirah, tarikh, dan biografi para tokoh.

Syaikh Umar Tilmisani selalu mengikuti perkembangan berbagai-bagai konspirasi musuh Islam, baik di dalam mahupun di luar negeri. Beliau amat berwaspada, mengkaji, menentukan sikap, menentang konspirasi dengan bijaksana dan nasihat yang baik, membantah tuduhan-tuduhan, mentahkikkan ungkapan-ungkapan, dan mengikis syubhat-syubhat yang dibuatnya, dengan kepercayaan diri orang mukmin yang tahu ketinggian nilai agamanya kehinaan selain Islam. Sebab, tiada penolong setelah Allah ta’ala dan tiada agama yang diredhai Allah selain Islam.

Saya mula mengenali Syeikh Umar Tilmisani pada tahun 1949, ketika saya baru pertama

kali tiba di Mesir untuk meneruskan pengajian di peringkat tinggi. Ketika itu ada perhimpunan yang dihadiri oleh para tokoh ikhwan, setelah syahidnya Imam Hasan Al Banna dan sebelum terpilihnya Mursyidul Am Kedua, Hasan Al Hudhaibi. Ketika itu kami sedang mendengar nasihat dan kajian yang dibuat oleh mereka. Dari situ, kami mengenali ketulusan hati budi, sopan santun, tawaddhuk, murah senyuman, serta kasih sayangnya pada setiap ahli ikhwanul muslimin, terutamanya generasi muda yang bercita-cita tinggi memetik buah sebelum gugur dan membalas perlakuan musuh setaraf dengan perlakuannya terhadap jamaah.

Komitmen Diri Syaikh Umar Tilmisani

Syaikh Umar Tilmisani meninggalkan kesan positif pada orang-orang yang mengenali

atau berhubungan dengannya. Beliau dikurniai kejernihan hati, kebersihan jiwa, kehalusan ucapan, kepetahan ungkapan yang keluar dari lisannya, lidah yang fasih dengan teknik berdebat, dan dialog yang sangat tersusun. Syaikh Umar Tilmisani menceritakan komitmen dirinya, ". Kerana itu, saya tidak bermusuhan dengan siapa pun, kecuali dalam rangka membela kebenaran, atau mengajak menerapkan Kitab Allah Ta 'ala. Kalaupun ada permusuhan, maka itu berasal dari pihak mereka, bukan dariku. Saya menyumpah diriku untuk tidak menyakiti seorang pun dengan kata-kata kasar, meskipun tidak setuju dengan kebijakannya, atau bahkan ia menyakitiku. Kerana itu, tidak pernah terjadi permusuhan antara diriku dengan seseorang kerana masalah peribadi."

Tidak berlebihan kalau saya simpulkan bahawa siapa pun yang keluar dari majlisnya,

pasti mengagumi, menghormati, dan mencintai dai unik yang menjadi murid Imam Hasan Al-Banna ini, lulus dari madrasahnya, dan bergabung dengan jamaahnya sebagai dai yang tulus dan ikhlas.

Akhlak dan Sifat Syaikh Umar Tilmisani

Syaikh Umar Tilmisani sangat pemalu, seperti diketahui orang-orang yang melihatnya

dari dekat. Orang yang sering duduk dan berdialog dengan Syaikh Umar Tilmisani merasakan betapa keras dan lamanya ujian yang beliau alami di penjara, malah mensterilkan dirinya, hingga tiada tempat di dalam dirinya selain kebenaran. Ia mendekam di balik jeruji besi selama hampir dua puluh tahun. Beliau masuk

penjara pada tahun 1948, dan masuk lagi pada tahun 1954. Penguasa Mesir memenjarakannya untuk ketiga kalinya tahun 1981. Namun, ujian-ujian itu tidak mempengaruhi dirinya, dan justeru menambah ketegasan dan

ketegarannya.

Dalam wawancara dengan majalah Al- Yamamah Arab Saudi, edisi 14 Januari 1982,

Syaikh Umar Tilmisani berkata, "Tabiat yang membesarkanku membuatku benci kekerasan, apa pun bentuknya. Ini bukan hanya sekadar sikap politik, tapi sikap peribadi yang berkait dengan struktur keberadaanku. Bahkan, andai dizalimi, saya tidak akan menggunakan kekerasan. Mungkin, saya menggunakan kekuatan untuk mengadakan perubahan, tapi tidak untuk kekerasan."

Surat Untuk Presiden

Dalam surat terbuka untuk Presiden Mesir yang dimuatkan dalam surat khabar Asy-Sya'b Al- Qahiriyahn, edisi 14 Mac 1986, Syaikh Umar Tilmisani berkata,

"Wahai presiden yang mulia, yang terpenting bagi kami, kaum muslimin Mesir, adalah menjadi bangsa yang aman, stabil, dan tenang di bawah naungan syariat Allah Ta'ala.

Sebab kemaslahatan umat ini terletak pada penerapan syariat-Nya. Tidak berlebihan bila saya katakan, bahawa penerapan syariat Allah Ta'ala di Mesir akan menjadi pembuka kebaikan bagi seluruh wilayahnya. Dengan itulah, penguasa dan seluruh rakyat mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan."

Nasihat-nasihat Syaikh Umar Tilmisani

Dalam untaian nasihat yang disampaikan kepada generasi muda, dai Ikhwan, dan

lainnya, Syaikh Umar Tilmisani berkata, "Tentangan yang dialami dai sangat berat dan

sukar. Kekuatan material berada di tangan musuh-musuh Islam yang bersatu untuk memerangi umat Islam, meskipun mereka memiliki kepentingan berbeza. Jamaah Ikhwanul Muslimin sekarang menjadi sasaran tembak mereka.

Menurut logik dan akal manusia, pasukan Thalut yang beriman tidak mampu melawan Jalut dan tenteranya. Tapi, ketika pasukan kaum mukmin yakin kemenangan itu datang dari Allah Ta'ala, bukan hanya bergantung pada jumlah dan kelengkapan persenjataan, maka mereka dapat mengalahkan pasukan Jalut dengan izin Allah Ta'ala.

Saya tidak meremehkan kekuatan peribadi, juga tidak meminta dai selalu membisu, zikir dengan menggerakkan leher ke kanan dan ke kiri, memukulkan telapak tangan, dan menongkatkan dagu, kerana itu semua bencana yang membahayakan dan mematikan.

Sesungguhnya, yang saya inginkan ialah berpegang teguh dengan wahyu Allah Ta'ala,

berjihad dengan kalimat yang benar, tidak menghiraukan gangguan, menjadikan diri sebagai teladan dalam kepahlawanan, bersikap satria, istiqomah, dan yakin bahwa Allah Ta'ala pasti menguji hamba-bamba-Nya dengan rasa takut, lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, agar dapat diketahui siapa yang tulus dan siapa yang munafik. Aspek-aspek inilah yang merupakan faktor-faktor penyebab kemenangan. Kisah-kisah

di dalam Al-Qur'an merupakan argumen paling baik dalam masalah ini. Semangat pemuda yang diiringi pemahaman mendalam tidak memerlukan banyak eksperimen,tetapi sangat memerlukan kesabaran,kekuatan dan komitmen pada aturan Quranul Karim, dan mengkaji sirah generasi pendahulu yang telah menerapkannya di setiap aktiviti mereka.Itu penting, agar Allah Ta'ala mengurniakan kemenangan, kemuliaan, dan kekuasaan yang hampir dianggap mustahil."

Istiqamah dan Keberanian Syaikh Umar Tilmisani

Ustadz Umar Tilmisani dikenali sebagai seorang yang tegas di dalam mahupun di luar penjara. Beliau tidak pernah tunduk pada ancaman atau intimidasi. Beliau juga dikenali sebagai seorang yang zuhud, iffah (menjaga kehormatan, pent.), hanya takut kepada Allah Ta'ala, dan mengharapkan keredhaan-Nya. Syaikh Umar Tilmisani berkata, "Saya tidak pernah takut kepada siapa pun selama hidupku, kecuali kepada Allah Ta'ala. Tidak ada yang dapat menghalangku mengucapkan kebenaran yang saya yakini, meskipun orang lain merasa berat dan saya mendapat kesusahan kerananya.

Saya katakan apa yang ku yakini dengan tenang, mantap, dan sopan, agar tidak menyakiti pendengar atau melukai perasaannya. Saya juga berusaha menjauhi katakata yang mungkin tidak disukai lawan bicaraku. Dengan cara seperti itu, saya mendapatkan ketenangan jiwa. Andai cara ini tidak dapat merekrut banyak kawan, maka berdiam diri

menjagaku dari kejahatan lawan." Sikap tulus, ucapannya, serius bekerja, berani menghadapi persoalan, istiqomah, dan teguh menghadapi tentangan dari dalam mahupun dari luar adalah ciri-ciri khas Ustadz Umar Tilmisani.

Dalam dialog terbuka di kota Isma'iliyah yang dihadiri Ustadz Umar Tilmisani dan disiarkan secara langsung di radio dan televisyen, Presiden Anwar Sadat menuduh Jamaah Ikhwanul Muslimin sebagai dalang fitnah sekretariat. Anwar Sadat juga melontarkan tuduhan palsu lainnya kepada Ikhwan. Tidak ada pilihan bagi Ustadz Tilmisani kecuali berdiri menjawab tuduhan Anwar Sadat, "Siapa pun yang berlaku zalim kepadaku, maka biasanya saya laporkan (adukan) kepada Anda. Kerana Anda rujukan tertinggi - setelah Allah Ta'ala— buat orang-orang yang mengadu. Sekarang, kezaliman itu datang dari Anda, kerana itu saya adukan Anda kepada Allah Ta'ala."

Mendengar itu semua, Anwar Sadat terkejut dan gementar, kemudian meminta agar Ustadz Umar Tilmisani menarik kembali pengaduannya. Ustadz Tilmisani menjawab dengan tegas, sopan, dan menegaskan, "Saya tidak mengadukan Anda kepada pihak yang zalim, tapi kepada Zat Yang Maha Adil. Dialah yang mengetahui segala yang saya katakan!"

Gaya Hidup Syaikh Umar Tilmisani

Gaya menawan dalam dialog yang mewarnai setiap tindakan Syaikh Umar Tilmisani bukanlah tindakan yang dibuat-buat. Itulah ciri khas yang melekat pada ucapan, perilaku, akhlak, dan interaksinya; baik dengan individu, jamaah, pemimpin, penguasa, dan majoriti manusia, tanpa membeza-bezakan orang kecil atau orang besar, orang miskin atau orang kaya.

Syaikh Umar Tilmisani sangat meyakini prinsip Ikhwanul Muslimin yang

diambil dari Al-Qur'an, As-Sunah, dan ijma’ para ulama’.

Jamaah Syaikh Umar Tilmisani

Syaikh Umar Tilmisani berpendapat, Jamaah Ikhwanul Muslimin adalah gerakan

Islam yang tulus dan murni. Syaikh Umar Tilmisani berkata, "Orang yang menghayati langkah-langkah Ikhwanul Muslimin, semenjak penubuhannya pada tahun 1347 H./I928 hingga hari ini, tidak akan menjumpai sesuatu pun kecuali serangkaian

pengorbanan berkesinambungan untuk menegakkan aqidah, potensi optimum yang

produktif di semua sektor kegiatan sosial, berkeupayaan mengukuhkan ikatan persaudaraan antara berbagai-bagai bangsa muslim, dan usaha menyebarkan perdamaian di seluruh negara. Ikhwanul Muslimin diperangi berbagai

aliran; baik dari dalam mahupun luar negara. Meskipun demikian, Ikhwanul Muslimin tidak pernah sekali-kali berusaha menyebarkan fitnah, memecah-belahkan persatuan, menghancurkan lembaga-lembaga lain, berdebat secara anarkis, atau menbuat fitnah untuk menjatuhkan seseorang."

Ciri khas lain Syaikh Umar Tilmisani ialah menyejukkan, membangunkan aktiviti, dan dasar interaksinya yang setia, meskipun terhadap orang yang tidak pernah mahu sepakat, bahkan memerangi Ikhwanul Muslimin.

Syaikh Umar Tilmisani berwasiat, "Muslim tidak mengenal istilah 'agama milik Allah Ta'ala dan tanah air milik semua orang." Setiap muslim meyakini segala yang ada di alam ini milik Allah Ta'ala semata. Siapa yang berusaha mengubah makna ini merupakan penipu yang ingin menrampas sumber kekuatan negara, agar mudah

dikhianati. Orang muslim tidak mengenal pemisahan antara agama dan negara. Mereka yakin sepenuhnya pemerintah tidak mempunyai hak bersama Allah Ta'ala., sebab apabila diyakini pemerintah mempunyai hak bersama Allah Ta 'ala, maka pemerintah menjadi sekutu bagi-Nya. Sedang muslim tidak mengakui kemusyrikan dalam bentuk apa pun."

Sifat Zuhud, Tawadhu, dan Sederhana Syaikh Umar Tilmisani

Ustadz Umar Tilmisani adalah dai, murabi, dan pemimpin yang hidup secara tulus dengan Allah Ta 'ala, berjuang untuk menegakkan agama- Nya, aktif dalam dunia dakwah, bersabar, selalu meningkatkan kesabaran, berjaga, berjihad, berpegang teguh pada tali agama Allah Ta'ala yang kukuh, dan bekerjasama dengan mujahid yang tulus, baik ketika menjadi perajurit atau pemimpin, di penjara atau di luar penjara.

Beliau tidak pernah mengubah sikap, pembohong, menyimpang, tamak terhadap keindahan dunia dan kuasa. Beliau meninggalkan kehidupan yang penuh dengan bunga-bunga dunia, untuk menghadap Allah Ta 'ala.

Beliau tinggal di apartment yang sangat sederhana dan bersyukur dengan hidupnya, tanpa memaksakan diri. Saya sedih hingga air mataku ingin keluar membasahi pipi, tapi saya berusaha menahannya kerana khuatir beliau menyedarinya. Apalah ertinya kita jika dibandingkan dengan orang-orang yang telah dibebaskan imannya dari penyakit cinta dunia, dan mengorbankan apa saja untuk memperjuangkan agama! Apartment Syaikh Umar Tilmisani berada di lorong sempit Komplek Al-Mulaiji Asy-Sya'biyah AI-Qadimah, wilayah Ath-Thahir Kairo. Tangga menuju ke kediamannya sudah tua dan usang, dan perabotnya sangat sederhana. Padahal beliau berasal dari keluarga yang kaya-raya dan berstatus tinggi. Ini semua mencerminkan kezuhudan, kesederhanaan, dan ketawadhuannya.

Syaikh Umar Tilmisani dicintai pemuka masyarakat Mesir di semua lapisan. Orang-orang Qibthi juga mencintai dan menghormatinya. Bahkan ahli kerajaan pun amat menyeganinya dan mengakui sifat-sifat mulianya.

Seluruh anggota Ikhwanul Muslimin menganggapnya sebagai contoh teladan, berlumba-lumba untuk menimba ilmunya, dan berebut untuk melaksanakan seruannya. Ini kerana cinta kepada Allah Ta 'ala merupakan landasan interaksi mereka, penerapan syariatNya merupakan target mereka, dan keredhaanNya tujuan mereka.

Kunjungan Syaikh Umar Tilmisani ke berbagai-bagai negara Islam; baik Arab maupun

non-Arab, dan kaum muslimin di tempat pengasingan, adalah penglipur lara luka-luka

umat, sekaligus memberi bimbingan untuk kaum muslimin dalam melakukan apa yang

seharusnya dilakukan untuk agama, umat, dan tanah air mereka.

Seluruh kajian, ceramah, dialog, nasihat, bimbingan, dan ucapan Syaikh Umar Tilmisani

memberi motivasi kepada umat, terutama para pemuda, intelektual, dan golongan ulama, agar memikul tanggungjawab dan menunaikan peranan dalam mengembalikan kejayaan Islam, sesuai dengan posisi dan bakat masing-masing. Inilah tugas dai di setiap masa dan tempat, sebab inilah risalah yang dibawa oleh para rasul yang diwariskan kepada ulama, aktivis pergerakan, dai yang tulus, dan kaum mukminin yang ikhlas.

Kembali ke Rahmatullah

Ustadz Umar Tilmisani pulang ke rahmatullah pada hari Rabu, 13 Ramadhan 1406,

bersamaan dengan 22 Mei 1986 di rumah sakit, kerana menderita sakit, dalam usia hampir 82 tahun.

Syaikh Umar Tilmisani disolatkan di Masjid Jami' Umar Mukarram, Cairo, dengan

dihadiri pelawat yang jumlahnya mendekati seperempat juta manusia. Bahkan ada yang

mengatakan setengah juta manusia dari penduduk Mesir dan utusan yang datang dari luar Mesir.

Alhamdulillah, Allah Ta'ala memberikan kesempatan padaku untuk ikut melawat beliau

bersama beberapa Ikhwan dari negara-negara Arab. Inilah biografi ringkas Ustadz Umar

Tilmisani, Mursyidul Am Ketiga Ikhwanul Muslimin, Semoga Allah Ta 'ala menerima dan memasukkannya ke dalam golongan hamba-hamba- Nya yang shalih, serta menyertakan kita bersama mereka di sisi-Nya.

Sedutan dari buku:

Mereka Yang Telah Pergi – Mereka Yang Telah Pergi, ditulis oleh Al- Mustasyar Abdullah Al-Aqil, terbitan Al-I’tishom Cahaya Umat

Mengenang Pemergian Abbas Assisi

Menjelang buka puasa 11 Ramadhan yang lalu (1425 H) seseorang memberitahu sebuah berita duka. Tiga hari sebelumnya, 8 Ramadhan Ustadz Abbas As-Sisy wafat setelah tidak sedar selama dua minggu dan mendapat perawatan perubatan secara intensif di sebuah hospital di Alexandria.

Jika Allah memuliakan sebahagian tempat atas lainnya. Maka untuk meraih tempat berkah tersebut kita mesti menziarahi ke sana. Selain itu Allah juga meninggikan darjat sebahagian waktu atas yang lainnya. Kita tunggu atau tidak, waktu tersebut akan melewati kita. Dan setelah itu terserah kita. Memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya atau bahkan bersikap tidak acuh dan seolah ia tidak ada.

Apapun sikap kita, Ramadhan telah menemui kita. Ustaz Abbas pun mendapat sebuah kehormatan dipanggil Allah di bulan mulia ini. Meskipun mungkin selama Ramadhan beliau tidak melakukan apa-apa. Tapi bukankah ketika beliau sedar beliau menafkahkan seluruh hidupnya untuk kemaslahatan dakwah Islamiyah. Kerana itu tidak berlebihan seandainya 8 hari beliau di bulan ini dihitung dan dilipatgandakan oleh Allah. Dia lah yang Maha mengetahui. Maha Pengasih yang sangat luas cintanya.

Ustaz Abbas memang tidak sepopular Syeikh Yusuf al-Qaradawy yang buku-bukunya sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa.

Lelaki yang tamat usia pada tahun ke 86 ini mewaqafkan hidupnya untuk sebuah idealisme risalah dakwah. Semasa kecil beliau sangat mahir bermain bolasepak dengan lincah. Beliau bahkan mengaku tidak pernah membayangkan akan boleh menulis. Seperti yang diungkapkannya di mukaddimah Fi Qafilah al-Ikhwan al-Muslimin.

Buku setebal 855 halaman ini merupakan sebagian catatan perjalanan hidupnya. Pertemuannya dengan Hasan al-Banna, teman dan sekaligus gurunya yang mengajarkan kekuatan cinta. Beliau meresapi benar petua sang guru, "Perangilah manusia dengan (senjata) cinta."

Saya baru saja merancang untuk bertemu dengan beliau. Kerana lintasan berbagai peristiwa yang beliau rakam dengan goresan tinta benar-benar sarat pelajaran dan ibrah. Saya belum sempat menamatkannya. Kerana ingin perlahan-perlalan menelusuri sejarah beliau. Kisah yang sangat unik, menarik dan bukan fiktif.

Beliau adalah guru cinta bagi dakwah al-Ikhwan al-Muslimun (IM). Ceramah dan tulisan-tulisannya selalu ditargetkan buat membidik hati. Bukan sekadar menebar pesona dan simpati. Namun, kekuatan karisma, cinta dan rasa persaudaraan yang tinggi.

Beliau adalah "sisa-sisa" generasi awal IM yang melalui hari-hari pahit di balik jeriji dan berbagai intimidasi serta tuduhan stigma subversif. Kegigihannya tidak menjadikan gaya hidup beliau menjadi keras. Sebaliknya, lelaki berambut putih itu selalu menebar senyum untuk siapa saja. Dalam keadaan apa saja. Di mana saja. Jelas, keteduhan yang dalam akan nampak di wajahnya yang meski dimakan usia tapi tetap berseri menawarkan semangat hidup yang tidak pernah padam.

Lihat saja dalam tulisan-tulisannya, ath-Thariq ila al-Qulub (Jalan Menuju Hati), Da'wah ilallahi Hubb, al-Hubb fillah Risalah, adz-Dzauq Suluk ar-Ruh dan lain-lain. Bacalah bukan hanya dengan mata. Hati Anda benar-benar telah ditariknya.

Kegigihan dan keberaniannya tidak pernah diragukan. Beliau terlibat dalam perang dunia 1940 di Gurun Barat (Gharbea). Beberapakali mengalami penangkapan. Dan pada awal 80-an menjadi salah seorang perintis dakwah IM di luar negeri.

Saya sebenarnya kecewa. Tidak ada satu media pun yang memberitakan kepergiannya. Mengulas profilnya untuk diketahui perjuangannya dan dijadikan ruh perubahan. Sabtu, Ahad, Isnin pun berlalu. Tidak satu pun menyebut namanya. Sampai akhirnya saya menemuinya di Tabloid Mingguan Afaq Arabia. Tabloid parti pembangkang ini mengulas panjang profil beliau dan komentar tokoh-tokoh penting IM. Termasuk diantaranya, pimpinan spiritualnya, Syeikh Muhammad Mahdy 'Akif.

IM kehilangan salah satu tokoh pentingnya. Dan umat Islam juga merasakannya. Jasadnya memang tertanam dalam perut bumi. Namun, hatinya selalu hadir di tengah-tengah pada da'i, penerus hasratnya. Sebagaimana hasrat para pendahulunya.

Kini lelaki itu telah pergi. Menjumpai kekasihnya. Meninggalkan kefanaan yang kadang membuat terlena. Dan memasrahkan kebijaksanaan dakwah pada generasi setelahnya. Mahukah kita menyambut tongkat kebijaksanaan dakwah tersebut?

Saiful Bahri

Cairo, 20 Ramadan 1425

Monday, June 23, 2008

Mengenang Syeikh Said Hawa

E-mail Print PDF

said hawwaSyeikh Said Hawa bin Muhammad Dib Hawwa lahir di kota Hamah, Syiria, tahun 1935. Beliau berusia 2 tahun ketika ibunya meninggal dunia. Beliau berpindah ke rumah neneknya di bawah asuhan sang ayah, seorang pejuang pemberani yang berjihad melawan Perancis.

Pada masa mudanya berkembang pemikiran sosialis,Nasional, Ba’ats, dan Ikhwanul Muslimin. Allah memberikan kebaikan untuknya dengan bergabung ke dalam Jama’ah Ikhwanul Muslimin, tahun 1952, saat ia masih pelajar.

Said Hawwa berguru pada beberapa Syeikh Syiria. Diantaranya Syeikh dan Ulama Hamah, Syeikh Muhammad Al Hamid, Syeikh Muhammad Al Hasyimi, Syeikh Abdul Wahab Dabas, Syeikh Abdul Karim Arrifa’i, Syeikh Ahmad Al Murad dan Syeikh Muhammad Ali Murad. Said Hawwa juga belajar pada ustadz seperti Musthafa As-Shiba’i, Mushthafa Az-Zarga, Fauzi Faidhullah, dan lain-lain.

Pada tahun 1961 beliau lulus dari Universiti Syiria, mengikuti wajib militer sebagai perwira tahun 1963, berumahtangga pada tahun 1964, dan dikurniakan empat orang anak.

Aktiviti Dakwah Said Hawwa

Said Hawwa memberi kuliah, khutbah, dan ceramah, di Syiria, Arab Saudi, Kuwait, Emirat, Irak, Jordan, Mesir, Qatar, Palestin, Amerika dan Jerman. Beliau juga berperanan bahkan mengkordinasi demonstrasi menentang Undang-Undang Syiria tahun 1973. Kemudian dia dimasukkan penjara selama 5 tahun. Dipenjara beliau menulis buku tafsir Al-Asas Fit Tafsir (dua belas jilid) dan sejumlah buku dakwah lain. Beliau memimpin di Jama’ah Al Ikhwanul Muslimin, di peringkat nasional dan antarabangsa. Serta berperanan aktif dalam aktiviti dakwah, politik dan jihad.

Said Hawwa memiliki bakat besar dibidang pendidikan. Beliau bekerja sebagai pengajar di luar Syiria. Beliau mengajar di Arab Saudi selama 5 tahun, kota Al Hufuf wilayah Al Ihsa selama 2 tahun, dan Madinah Al Munawwarah selama tiga tahun.

Jejak-Jejak Kebaikan dan Warisan Ilmiah Said Hawwa

Said Hawwa memiliki jadual memberi pelajaran, dialog, dan ceramah, di Jami’iyah Al Ishlah Al Ijtimia’i di Kuwait dan Madrasah An najah. Ceramahnya mendapat respon positif dari generasi muda kebangkitan Islam.

Karya-karya Said Hawwa

Said Hawwa memiliki karya berkisar dakwah dan gerakan, yang diminati para pemuda muslim di negeri-negeri Arab dan Islam. Sebahagian besar karya tulisannya diterjemahkan ke bahasa lain.

Diantara karangan yg telah diterbitkan :

  1. Allah Jalla Jalaluhu
  2. Ar rasul Shallallahu alaihi wassalam
  3. Al islam
  4. Al asa fit tafsir
  5. Tarbiyatuna Arruhiyah
  6. Jundullah Tsaqafatan wa Akhlaqan
  7. dan lain-lain

Pulang ke Rahmatullah

Tahun 1987 Syeikh Said Hawwa terkena stroke, hingga sebahagian anggota badannya lumpuh. Beliau juga mengalami komplikasi berbagai penyakit. Ini memaksanya jauh dari masyarakat.

Pada tanggal 14 Disember 1988 Said Hawwa di tahan di rumah sakit dan keadaannya tidak tidak semakin pulih. Beliau telah kembali ke rahmatullah pada hari Khamis, tanggal 9 Mac 1989 di Hospital Amman, Jordan. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada Al akh Said Hawwa yang sabar terhadap komplikasi penyakit, penyiksaan, dan ujian menyakitkan di penjara selama bertahun tahun. Semoga Allah menjadikan itu sebagai pemberat timbangan amal kebaikannya, mengampuni kita, dan mengumpulkan kita bersama para nabi, orang orang shiddiq, syuhada, dan orang-orang soleh, kerana mereka sebaik-baik teman.

Judul asli : Mengenang Said Hawwa
Sumber : Al Mustasyar Abdullah Al Aqil/ Al I’thisom

Islam dan Waktu - Hassan alBanna

Islam datang berbicara tentang waktu. Islam menjelaskan tentang nilai waktu dan nikmatnya. Islam juga menjelaskan kepada umat manusia bahawa umur mereka terbatas. ”Tiap-tiap umat itu ada ajalnya tersendiri.” (Al-A’raf: 34)

Islam datang memperingatkan kita agar jangan sampai lalai. Islam menjelaskan bahawa yang paling bererti dalam kehidupan ini adalah waktu. Nabi saw. Bersabda,”Tidak ada satu hari pun yang fajarnya menyinsing kecuali ia pasti mengatakan,”wahai anak Adam, aku adalah ciptaan baru yang menjadi saksi atas amal perbuatan kalian. Berbekallah dengan menggunakan kesenpatan yang ada, kerana sesungguhnya aku tidak akan kembali lagi hingga hari kiamat.” Waktu itu terbatas, dan perbuatanmu setiap waktu akan dihitung. ”Para malaikat siang dan malam secara bergiliran sentiasa mengawasimu.” Putaran siang berakhir hingga asar, dan putaran malam berakhir hingga subuh. Segala amal perbuatanmu yang baik mahu pun buruk akan sentiasa dihitung dan dicatat. ”Sebenarnya Kami sentiasa mendengar, dan utusan-utusan Kami pun sentiasa mencatat di sisi mereka.”(Az-Zukhruf: 80).”Dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambaNya, dan Dia mengutus kepada kalian malaikat-malaikat penjaga.”(Al-An’am: 61) clock.jpgIslam datang untuk menolehkan pandangan manusia agar melihat bahawa sesungguhnya Allah SWT. telah menganugerahkan kepada mereka sekian banyak hari dan waktu untuk diisi dengan perbuatan bermanfaat. Jika mereka mahu memperhatikan hal ini, mereka pasti berbahagia dan beruntung. Jika tidak, mereka pasti akan sengsara dan merugi. ”Maka tatkala mereka telah melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, Kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga apabila mereka telah girang dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan tiba-tiba, sehingga ketika itu mereka terdiam berputus asa.”(Al-An’am: 44) Islam menjelaskan kepada kalian bahawa waktu kalian sangatlah terbatas. Ia merupakan anugerah dari Allah SWT. yang diberikan kepada kalian. Maka kewajiban kalianlah membekalkan diri dengan mengisi waktu, kerana dalam kehidupan ini, sesuatu yang paling mahal nilainya adalah waktu. Jika waktu telah berakhir, ia takkan dapat diganti. Bila telah berlalu, ia tak akan kembali. Kerana itu, Abu Bakar ra. Pernah berdoa,”Ya Allah, janganlah Engkau siksa kami secara tiba-tiba.” Allah SWT. telah memerintahkan kita untuk menggunakan waktu dalam empat perkara: * Pertama: Dalam perkara yang dapat menyelamatkan keagamaan kita, iaitu berupa ketaatan kepada Allah SWT. Ini terbahagi kepada dua:o Perkara-perkara yang difardhukan oleh Allah kepada kita dan tertentu waktunya, seperti salat, zakat, puasa, haji dan seterusnya.o Perkara-perkara yang dianjurkan oleh Allah kepada kita berupa amalan-amalan nafilah (sunnah), seperti tilawah Al-Quran, sodaqah, zikir dan membaca Selawat Nabi. * Kedua: Dalam perkara-perkara yang juga memberikan manfaat kepada kita , berupa mencari rezeki yang halal untuk keperluan kita dan keluarga yang kita tanggung. Jika hal ini kita lakukan dengan ikhlas, ia menjadi amal ibadah. Rasulullah saw. Bersabda.”Barangsiapa di petang hari keletihan kerana bekerja, di petang itu dia mendapat ampunan.” * Ketiga: Dalam perkara-perkara yang mendatangkan manfaat kepada orang lain. Itu merupakan bahagian dari bentuk penghampiran (qurbah) diri yang paling agung. Rasulullah saw. Bersabda, ”Barangsiapa keluar rumah untuk memenuhi hajat saudaranya, ia seperti orang yang melakukan iktikaf di masjidku ini selama sebulan.” Hal ini memuatkan hakikat bahawa manusia seluruhnya adalah ”keluarga” Allah. Orang yang paling dekat denganNya adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Kerana itu, engkau mesti dapat memberikan manfaat kepada mereka, sama ada dalam aspek material atau pun lainnya. * Keempat: Dalam perkara yang dapat memberi ganti atas sesuatu yang hilang dari kita, iaitu waktu istirehat. Kerana sesungguhnya badanmu itu mempunyai hak yang harus kau tunaikan. Kerana itu, tentukanlah waktu khusus untukmu, yang di situ kamu dapat memperbaharui kegiatanmu dan menyegarkan kembali semangatmu. Itu dapat dilakukan dengan cara berenang, memanah, menunggang kuda, santai yang baik, dan jenis-jenis ketrampilan olahraga lainnya. Sayangnya kita telah terbiasa untuk tidak mengenal nilai waktu dalam berbagai aktiviti kehidupan kita. Kita tidak menghargai waktu sebagaimana mestinya dan kita menggunakannya untuk hal-hal yang tidak ada kaitan sama sekali dengan Islam, seperti menonton filem, teater, tarian dan menghadiri kelab-kelab yang penuh maksiat. Kita bertaqlid kepada Eropah secara buta, lebih mengutamakan kegiatan itu daripada kegiatan yang baik dan amalan-amalan yang bermanfaat. Kita memohon kepada Allah SWT. taufiq yang kekal serta hidayah menuju jalan yang paling lurus. Semoga Allah melimpahkan selawat dan salam kepada penghulu kita Muhammad, serta keluarga dan para sahabatnya.